13 weken echo


 Artikel Gooi en eemlander   juni 2020

Eind 2021 zal iedere zwangere in de mogelijkheid gesteld worden een 13 weken screening te krijgen. 

Wat is een Eerste Trimester Screenings echo?

Vanaf april 2017 mag iedere zwangere vrouw de NIP test doen. Dit is een screeningstest waarmee men met hoge zekerheid (99,9%) bepaalde chromosomenparen kan bekijken waaronder voor Down syndroom. 

Veel ouderparen die hiervoor kiezen, realiseren zich niet dat hierdoor mogelijke aanlegstoornissen gemist worden. Er wordt bij de NIP test geen echo gedaan. 

Bij de Eerste Trimester Echo (rond 13 weken) wordt er uitgebreid naar uw kindje gekeken. We kijken naar het hoofd, armen en benen, hartje, buikwand en ruggetje.  Hiermee is het beeld veel kompleter dan de NIPT alleen. 
Zodra deze eerste trimester screening gedaan mag worden kunt u hiervoor in ons centrum terecht.


U kunt bij ons terecht voor medische echo’s. U heeft daarvoor geen verwijzing nodig van huisarts, verloskundige of gynaecoloog.