Kosten

Ons centrum heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat alle echo’s met indicatie vergoed worden door de zorgverzekeraar1).
Let op: de zorgverzekeraar stelt wel een maximum aan het aantal onderzoeken per zwangerschap. Het is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten of wij de rekening rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen of deze naar u sturen.


De meest voorkomende echoscopische onderzoeken worden door de verzekering vergoed. Dat zijn onder andere: