De uitslag

De uitslag
U krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek. Eerst bespreekt u het vervolgonderzoek met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Daarna wordt u voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen naar een regionaal centrum voor prenatale diagnostiek.

Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?
Hoe groot is de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft, ontdekt wordt? Dit is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.

Let op
De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien.