Overige informatie

De 20-weken echo is een vorm van prenatale screening. Met de 20-weken echo kan worden onderzocht of het ongeboren kind misschien een open ruggetje of een andere lichamelijke afwijking heeft. Met een andere vorm van prenatale screening, de combinatietest, kan worden onderzocht hoe groot de kans is dat het kind Downsyndroom heeft. Kijk voor meer informatie over prenatale screening en vervolgonderzoek op www.prenatalescreening.nl. Of vraag uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog om de brochure Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen.
Over de volgende onderwerpen zijn ook informatiebladen beschikbaar:
Het Erfocentrum
Het Erfocentrum is het nationale kennis- en voorlichtingscentrum over erfelijkheid, zwangerschap en erfelijke en aangeboren aandoeningen.
Internet: www.erfelijkheid.nl, www.zwangernu.nl, www.zwangerwijzer.nl
De Erfolijn is te bereiken op erfolijn@erfocentrum.nl of bel:  0900 665 55 66
De Erfolijn is bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur (€ 0,25 per minuut).

RIVM
Het RIVM coördineert op verzoek van het ministerie van VWS en met instemming van de medische beroepsgroepen de screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen.
www.rivm.nl/zwangerschapsscreening