Vervolg onderzoek

Vanaf 1 april 2014 is de trident studie van kracht. Dit betekent dat het vervolg onderzoek na een verhoogde combinatie test een NIPT test is .

De NIPT is een screenings test met 99% zekerheid en heeft geen risico voor de zwangerschap. Er wordt bloed afgenomen bij de moeder en daarin worden de chromosomen van de zwangerschap bepaald. Is de testuitslag goed dan hoeft er geen vervolg onderzoek te worden gedaan. 
Blijkt uit de NIPT dat het kind mogelijk een afwijkend chromosomen patroon heeft dan moet dit worden bevestigd met een vruchtwaterpunctie.
Met vervolgonderzoek (prenatale diagnostiek) kan met zekerheid worden vastgesteld of uw kind Downsyndroom heeft. Het vervolgonderzoek bestaat uit  De combinatietest is geen garantie
Het is belangrijk om te weten dat de combinatietest alleen de kans geeft dat uw kind downsyndroom heeft. Een lage kans is dus geen garantie dat uw kind geen downsyndroom heeft. Ook is het geen garantie dat uw kind verder helemaal gezond is.

Meerlingen
Als u in verwachting bent van een tweeling, geeft bloedonderzoek geen betrouwbare uitslag. De combinatietest is bij een meerling dus niet zinvol. U kunt bij een meerling wel kiezen voor een nekplooimeting. Bij de nekplooimeting krijgt u een uitslag voor elk kind afzonderlijk.