De uitslag

Voor de uitslag worden de uitslagen van de twee onderzoeken gecombineerd met de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap. De volgorde waarin de testen gedaan worden en de manier waarop de uitslag gegeven wordt, verschilt per verloskundige, huisarts en/of ziekenhuis. Informeer hiernaar bij het gesprek over de combinatietest. Soms krijgt u de uitslag telefonisch of per brief. Vindt de nekplooimeting na de bloedtest plaats? Dan is het mogelijk dat u de uitslag meteen na de meting persoonlijk te horen krijgt.

Als uit de uitslag blijkt dat u een verhoogde kans heeft op een kind met downsyndroom, wordt er op korte termijn een afspraak gemaakt met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog voor een persoonlijk gesprek. U kunt dan ook het vervolgonderzoek bespreken. Als bij de nekplooimeting een nekplooi wordt gemeten van meer dan 3,5 millimeter krijgt u ook vervolgonderzoek aangeboden. Zelfs als de uitslag van de combinatietest geen verhoogde kans is. Dit kan namelijk een aanwijzing zijn voor een andere aandoening.