Wat is de combinatietest

De combinatietest is een vorm van prenatale screening. Met de combinatietest kan worden onderzocht hoe groot de kans is dat het ongeboren kind Downsyndroom heeft. Dit gebeurt met behulp van een berekening met daarin een meting van de nekplooi, bloedonderzoek en de leeftijd van de moeder. De uitslag van deze berekening komt in de vorm van een kansberekening. Bij een verhoogde kans wordt er doorverwezen naar een academisch centrum voor vervolgonderzoek. 
De kosten van de combinatie test (€167,87) zijn altijd voor eigen rekening. 

Met een andere vorm van prenatale screening, de 20-weken echo, kan worden onderzocht of het kind misschien een open ruggetje of een andere lichamelijke afwijking heeft.
Kijk voor meer informatie over prenatale screening en vervolgonderzoek op www.prenatalescreening.nl. Of vraag uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog om de brochure Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen.
Over de volgende onderwerpen zijn ook informatiebladen beschikbaar:
 Zie voor meer informatie : https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom